Opzeggen huurovereenkomst; zo doe je dat

Het opzeggen van de huurovereenkomst moet op een bepaalde manier gebeuren. Er gelden voor de verhuurder namelijk andere regels dan voor de huurder. Dit artikel gaat over de het opzeggen van de huur voor onbepaalde tijd. Voor verhuur op basis van de leegstandswet of een huurcontract voor bepaalde tijd gelden andere regels. Er zijn een aantal belangrijke onderdelen in een huurcontract waar rekening mee gehouden dient te worden!

(Artikel gaat verder onder de advertentie)

Regels voor de verhuurder voor opzegging huurovereenkomst

Voor de verhuurder gelden een aantal regels voor het opzeggen van de huurovereenkomst, deze zijn als volgt:

  • In de brief moet de wettelijke reden staan waarom de huur opgezegd wordt.
  • De huur dient te allen tijde door middel van een aangetekende brief te worden opgezegd.
  • Zijn er medeverhuurders in het verhuurde pand? Dan dienen zij ieder een afzonderlijke en aangetekende brief te ontvangen.
  • In de brief vraag je of de huurder en/of eventuele medehuurders binnen 6 weken op schriftelijk wijze kunnen laten weten of zij akkoord gaan met de huuropzegging. Beëindiging van het huurcontract kan pas in werking treden na een instemming van alle huurders.

Wanneer er niet wordt ingestemd met de opzegging van het huurcontract, dan kunt u na 6 weken naar de rechter stappen. Deze bepaalt vervolgens of de opzegging rechtmatig is en verleent een eventuele datum voor de ontruiming van het huurobject.

Opzegtermijn verhuurder voor opzegging huurovereenkomst

Om het inzichtelijker te maken worden bovenstaande gegevens in een tabel verwerkt. Deze zijn als volgt:

Woonduur van de huurder Minimale opzegtermijn
< 1 jaar 3 maanden
> 1 jaar 4 maanden
> 2 jaar 5 maanden
> 3 jaar 6 maanden

Regels voor de huurder voor opzegging huurovereenkomst

Naast regels voor de verhuurder zijn er ook regels voor de huurder voor het opzeggen van de huurovereenkomst. Deze heeft met de volgende zaken te maken:

  • De huurder dient zich te houden aan de opzegtermijn. Deze werkt hetzelfde als de betalingstermijn; minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden.
  • De huur dient schriftelijk per aangetekende brief te worden opgezegd. De reden voor deze opzegging mag achterwegen gelaten worden.
  • Bij een huurperiode van 2 jaar kan de huur pas worden beëindigd als deze periode is verstreken, tenzij de verhuurder akkoord gaat met het verzoek
  • Net als voor een huurperiode van 2 jaar geldt dit ook voor een huurperiode van 5 jaar. De huur kan pas worden beëindigd wanneer de huurperiode is verstreken, tenzij de verhuurder akkoord gaat met het verzoek.

Ben jij op zoek naar informatie met betrekking tot de opzegging van een huurovereenkomst voor tijdelijk wonen? De Rijksoverheid vertelt er meer over.

Na het lezen van dit artikel weet je in ieder geval alles over het opzeggen van de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ontdek alle blogs over woningverhuur op HurenEnzo! Heb jij nog vragen of opmerkingen na aanleiding van dit artikel? Laat het mij weten!

Sander Kievits

Mijn naam is Sander Kievits. Ik ben 38 jaar oud en woon in Sneek. Ik ben getrouwd en heb 3 schatten van kinderen. Ik heb een bootverhuur bedrijf in Friesland en hou vanzelfsprekend van varen. Ook dagjes er op uit vind ik leuk. Ik heb in mijn leven veel gehuurd omdat ik dit beter vind dan kopen. Het belast het milieu ook minder. Deze blog schrijf ik omdat ik mijn kennis over huren wil delen met mensen. Ik vind het dan ook leuk om deze website bij te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *